Hanna Reijonen: Työn tulevaisuus on verkostoissa

HANNA REIJONEN: TYÖN TULEVAISUUS ON VERKOSTOISSA

Maailma monimutkaistuu jatkuvasti, ja samalla johtaminen ja vuorovaikutus saavat erilaisia muotoja. Tulevaisuudessa yhtä harvemmat ovat vain yhden työnantajan palveluksessa, koska itse niin valitsevat. Mikroyrittäminen yleistyy jatkuvasti. 

Samaan aikaan isommissa yrityksissä hierarkiat ja linjaorganisaatiot menettävät merkitystään. Yhä suurempi osa työstä tehdään virtuaalisissa tiimeissä ja työtä ohjaa yhä vähenevissä määrin oma esimies. 

Projektiluontoisuus lisääntyy ja yksilön oma vastuu omasta osaamisestaan ja sen ylläpitämisestä kasvaa. Oppisen merkitystä elämäntapana on syytä alleviivata.

"Meiltä kaikilta edellytetään uteliaisuutta
kaikkea uutta kohtaan."

Uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, robotisaation ja virtuaalisen todellisuuden, sanotaan tulevan mullistamaan työnteko samaan tapaan kuin teollinen vallankumous teki 1800-luvulla. HR-ammattilaiselle tämä tarkoittaa kutinaa vatsanpohjassa. Näyttää siltä, että aikoinaan koulussa opitut organisaatioteoriat on hyvä kyseenalaistaa viimeistään nyt. Olemme jännittävän edessä!

 

Rokkitähdestä taustakuoroon

Enää johtajaksi ei valitakaan sitä, joka suoriutuu työtehtävistään parhaiten, vaan se, joka auttaa omaa tiimiään ja ympäröivää verkostoaan menestymään. Yhteistyötaitojen merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun omat verkostot ja niissä toimiminen ovat se, mikä työmarkkinoilla eniten merkitsee. 

Samaan aikaan organisaatioiden sekä tiimien ja rajat häviävät. Oma työyhteisö koostuu useista toimijoista – sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Toimijoiden ekosysteemit yleistyvät, ja parhaat osaajat voidaankin hankkia jokaiseen hankkeeseen yksi kerrallaan sillä perusteella, kuka parhaiten sopii mihinkin tehtävään. 

Kaiken tämän kääntöpuolena on se, että hyvien sosiaalisten taitojen lisäksi yksilön tulisi kyetä projektijohtamaan itseään tehokkaasti, aikatauluttamaan työnsä ja hallitsemaan valtavaa informaatiotulvaa. Vastuunottoa omasta työkyvystä tarvitaan, ja mitä sujuvammin asioista pystytään tiimeissä sopimaan, sen parempi.

Oma osaaminen on jatkuvasti kaupan, mikä taas johtaa siihen, että vuorovaikutustaidot ja itsensä myyminen nousevat entistä keskeisempään rooliin. Digitalisaatio-osaajat ovatkin tällä hetkellä työmarkkinoiden kuuminta hottia. 

 

Liiketoiminnan murros pakottaa muuttumaan – nuoret muutoksen ytimessä

Verkostoituva työ näkyy arjessa erityisesti asiantuntijoiden työssä. Kyse ei ole vain vuorovaikutuksesta ja erilaisesta tavasta tehdä työtä, monella alalla muutos tarkoittaa edellytystä vastata ketterästi ja joustavasti jatkuvasti kehittyvään liiketoimintaympäristöön. Ilmiö on vastaus liiketoimintaympäristön kiivastahtiseen muutokseen ja digitaliseen disruptioon, joka ylittää toimialarajat.  

Olemme tehneet Tiedolla alkuvuoden töitä nuorten parissa ja kysyneet, mitä mieltä he ovat tulevaisuuden työstä. On ollut ilo huomata, kuinka joustavaa nuorten suhtautuminen työelämään on. Monikin totesi, että ei halua olla vain yhdellä työnantajalla töissä ja että vapaa-ajan ja työelämän erottelu tuntuu turhalta. On vain aikaa, joka käytetään eri asioihin. 

Seuraava työelämään astuva sukupolvi onkin uuden edessä, kun 65 % työtehtävistä joihin he astuvat ovat täysin uusia. Tämä asettaa meille kaikille haasteen: miten valmentaa itseämme ja nuoria tulevaan, kun emme voi varmuudella tietää, mitä se pitää sisällään?

Verkostoista koostuva, monipolvinen vaihe työelämässä on alkamassa – otetaan sen mahdollisuuksista kaikki irti!

– Hanna Reijonen, HR-johtaja, Tieto Suomi  

Verkostoituvassa asiantuntijatyössä johtamiselta odotetaan paljon. Katso webinaaritallenne, joka antaa sinulle ajateltavaa ja tukea johtamiseen.  

New Call-to-action

Aiheet: Tulevaisuuden työHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action