Etätyön johtaminen on erilaista, ei hankalaa

Etätyön johtaminen on erilaista, ei hankalaa

Reeta Lehtiniemen ja Barona xChangen vieraana webinaarissa oli etätyön johtamisen asiantuntija Ulla Vilkman. Ulla on esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäjä Master Suomelta ja hän on valmentanut johtajia ja esimiehiä. Lue tästä kätevä kooste webinaarista. 

Siirry tästä heti lataamaan webinaaritallenne, tai jatka koosteen lukemista. 

Ennen kuin Ulla alkoi itse tutkimaan etätyötä, häntä kiinnosti aivan aluksi; mistä esimiehet tietävät alaistensa olevan motivoituneita, kun he näkivät alaisiaan kaksi kertaa vuodessa?

 

Parantaako etätyö työhyvinvointia?


DNA Businessin tekemän työelämätutkimuksen mukaan 85% ihmisistä uskoo, että etätyö parantaa työhyvinvointia. Ihmiset uskovat, että mikäli heillä on mahdollisuus tehdä töitä etänä, se lisää mahdollisuuksia tasapainottamaan paremmin muuta elämää.

Nähtiin, että muun muassa työmatkoihin kulunutta aikaa pystyi hyödyntämään paremmin.

Amerikassa on tehty myös tutkimuksia, että pelkästään työmatkat saattavat olla kuormittavampia, kuin itse työ. Etätyö mahdollisuus mahdollistaa paremman keskittymisen. Tietyissä tehtävissä voidaan olla etätyössä jopa 25% tehokkaampia.

Organisaatioiss, joissa etätyötä ei kauheasti tehdä, nousee esiin perinteisesti luottamuskysymykset. Esimiehet eivät aivan täysin pysty luottamaan, tekevätkö ihmiset kotona töitä vai omia töitä. Tähän Ulla lohdutti toteamalla, että ne esimiehet jotka olivat pitkään tehneet etätöitä omien tiimien kanssa sanoivat, että varsinainen ongelma on, miten saadaan ihmiset tekemään vähemmän töitä.

"Etätöissä vaarana ei ole tekemättömyys - pikemminkin ylityöt!"

 

Varsinaisesti Suomessa ei ole tutkittu, parantaako etätöidne tekeminen työhyvinvointia, mutta Ulla osasi kertoa, että etäjohtajilta ja eri organisaatioilta kysyttynä työuupumustapaukset eivät ainakaan ole lisääntyneet. Keskusteluissa oli noussut esiin toisenlainen hyvinvoinnin kysymys, joka liittyi ergonomiaan.

 

Etätyö paremman työnantajamielikuvan työkaluna

Rekrytoidessa ja työhaastatteluissa työntekijöitä kiinnostaa, onko organisaatiossa mahdollisuutta etätöihin. Vaikka työntekijä ei loppuviimein hyödyntäisi etätyötä, pelkkä etätyön mahdollisuus voi lisätä työntekijän kokemaa vapauden tunnetta. Rekrytoinnissa etätyöt nähtiin ratkaisevana esimerkiksi silloin, mikäli työntekijän piti valita kahdesta työpaikasta se itselleen parempi.

Hyville osaajille tulee olemaan enemmän kysyntää. Etätyön mahdollistaminen on yrityksille tärkeä kilpailukykytekijä, koska silloin sijaintia ei tarvitse miettiä.

Kulttuurin ja toimintatapojen muutosta on pakko uudistaa työelämässä. Esiin nousee kysymys, miten me toimimme yhdessä? Digitaaliset välineet mahdollistavat uudenlaiset toimintatavat ja ensimmäisenä pitää laittaa kuntoon pelisäännöt. Jyrkkien sääntöjen sijaan Ulla peräänkuuluttaisi toimintatapoja.

 

Miksi etätyön johtaminen on hankalaa?

Harri Virolaisen tekemän väitöskirjan mukaan 90% johtajista kokee virtuaalisen johtamisen hankalaksi. Webinaarissa Reeta kysyikin Ullalta: miksi etäjohtaminen on niin hirveän hankalaa? Päällimäinen syy on siinä, että jos me teemme johtamista entisin metodein, etätyön johtaminen on totisesti hankalaa.

Ei etäjohtaminen ole hankalampaa. Se on erilaista! Etäjohtaminen on ihmisten yhdistämistä ja innostamista. Itseohjautuvuus lisääntyy.

Etäällä työskentelevän työntekijän kynnys nostaa päivittäisiä puheenaiheita ja kysymyksiä nousee. Näin ollen fyysinen etäisyys vähentää vuorovaikutusta. Etätyöntekijät ovat kokeneet tärkeäksi sen, että palavereiden aluksi voidaan pitää samat vapaamuotoiset "small-talkit" kuin fyysisessäkin kanssakäymisessä.

Fyysinen läheisyys ei automaattisesti synnytä yhteenkuuluvuutta, mutta tutkimusten mukaan psyykkisellä läheisyyden tunteella on enemmän merkitystä!

Etätöissä fyysistä kohtaamista pystytään korvaamaan esimerkiksi sosiaalisten medioiden välityksellä. WhatsApp-ryhmät ovat nousseet arvoon ja niissä jaetaan hyvää fiilistä ja hauskoja asioita. Kaukana toisistaan työskentelevät ihmiset kokevat näin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Viestimet ja välineet ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat vuorovaikutuksen rakentumista.


Tuloksellinen etäjohtaminen - mistä se koostuu?

Webinaarissa pureuduttiin syvällisesti otsikon mukaisesti etäjohtamisen saloihin. Listattuna Ullan teesit tulokselliseen etäjohtamiseen kuuluivat näin:

  • Innostava visio
  • Selkeät tavoitteet ja säännöllinen seuranta
  • Suunnitelmallisuus ja avoin vuorovaikutus
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Palaute ja työntekijän valmentaminen
  • Jokaisen vahvuuksien löytäminen

Etätyön hyötynä Ulla ja Reeta näkevät sen, että koska työelämä on muutenkin niin vaativaa, ihmiset pystyvät etätyön kautta sovittamaan työn ja vapaa-ajan itselleen sopivaksi.

Koska teknologia mahdollistaa nykyään työn tekemisen mistä tahansa, onkin todella hölmöä olla hyödyntämättä sitä. Hyötyinä nähtiin myös työntekijöiden sitoutuminen ja jaksaminen. Eräs työntekijä, joka teki Espanjasta etänä Suomeen töitä, kertoi esimerkiksi energian lisäntyneen ja elämänlaadun parantuneen – etätyö mahdollisti tämän.

Organisaatioiden näkökulmasta asiakeskeinen ja liiketoimintalähtöinen työskentely lisääntyy etätyön yhteydessä. Webinaarin lopuksi Ulla ja Reeta olivatkin yhtä mieltä siitä, että bisneksen ja työelämän kannalta tämä on hyvä asia. Tehtäväksemme jääkin pitää huolta fyysisen ja psyykkisen vuorovaikutuksen ylläpitämisestä työyhteisöjen sisällä. Siihenkin on keinonsa.

Lataa tästä itsellesi webinaaritallenne (kesto 39 min):

Lataa tallenne: Etä- ja joustotyön johtaminen

Aiheet: TyöhyvinvointiTulevaisuuden työ

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Katso tallenne: Etä- ja joustotyön johtaminen