Baronan Employer Branding afterit

Employer_branding_kansi

Baronan toimistolle kokoonnuttiin keskustelemaan työnantajabrändistä ja verkottumaan eri toimijoiden kanssa. Osallistujista osa oli joko suoraan vastuussa työnantajabrändin kehittämisestä omissa yrityksissään tai kiinnostunut kuulemaan, mitä toimenpiteitä tällä hetkellä markkinoilla tapahtuu. Tänä päivänä rekrytointia, brändin rakennusta, markkinointiviestintää, yrityskulttuuria ja työntekijöiden sitouttamista ei voi enää erottaa toisistaan.

Tilaisuuden avasi Baronan markkinointijohtaja Tuomas Haapsaari. Esityksessään Tuomas avasi tapahtumaan johtaneita juurisyistä, minkä vuoksi työnantajabrändiin panostaminen koetaan niin Baronalla kuin muuallakin tärkeäksi. Olimme huomanneet, että entinen asetelma, missä työnantaja valitsee osaajat, on muuttunut siihen, että osaajat valitsevat työnantajat. Tämä näkyy jo nyt kilpailuilla aloilla, mutta Tuomas uskoi sen laajentuvan koskettamaan muitakin kuin pelkkää IT-sektoria.

"Upeaa, että tulemme virka-ajan ulkopuolella keskustelemaan tällaisista asioista. Se kertoo, että työnantajabrändin panostaminen koetaan tärkeäksi."

Työnantajakuva koostuu Tuomaksen mukaan monesta tekijästä. Niitä ovat mm. työnantajaviestintä, hakijakokemus, yrityskulttuuri, liiketoiminnan menestys, yrityksen tarina ja ihmiset. Suurin osa näistä näyttäytyy ulospäin aina ihmisten kautta. Työnantajakuva toimii kuin magneetti, joka vetää toisia puoleensa ja toisaalta hylkii toisia. Kuten Richard Branson sanoo, "pidä huolta työntekijöistäsi, he pitävät huolta bisneksestäsi".

tome

Esityksen lopuksi, Tuomas korosti, että lopulta työnantajabrändin kehittämisessä kyse on siitä, että muistaisimme viestiä, millaista yrityksessä on työskennellä. Esimerkiksi työnhakijoiden mielestä suurin haaste työpaikan etsimisessä on se, että tietoa ei ole riittävästi tarjolla. Työnhakijat luottavat 3 kertaa enemmän työntekijöiden mielipiteeseen kuin työnantajan kertomaan.


Inside-out employer branding - Siiri Hakulinen & Smartly.io

Ensimmäinen vieraspuhuja oli Siiri Hakulinen. Moni yleisöstä tunsi Siirin edustaman yrityksen Smartlyn ennakkoon. Heidän kasvunsa myötä heidän kirjoillaan on tällä hetkellä jo yli 270 työntekijää. Rekrytarve myös tulevaisuudessa on kova, joten työnantajabrändin merkitys korostuu.
"Kulttuuri on ollut meille aivan järjettömän iso juttu."
Smartly on panostanut oman oppimisen maksimointiin. Kulttuuri ja työtavat ohjaavat nopeasti muuttuvaa alaa ja tuotetta. Ihmiset tulevat Smartlyyn töihin pitkälti heidän vallitsevan kulttuurin vuoksi. Työnantajabrändi on Siirin mukaan kaksihaarainen, missä sisäinen yleisö (omat työntekijät) hakkaavat ulkoisen yleisön (potentiaaliset työnhakijat) 100-0. Tällöin työntekijäkokemus on työnantajabrändiä ensisijaisempi voima, jonka kautta asioita tehdään. Molemmat ovat tärkeitä, mutta toiminta kumpuaa vallitsevasta kulttuurista.
"Olemme saaneet paljon positiivisesta palautetta kulttuurikoodista, joka tuntuu aidolta. Se on tehty sisältäpäin yritystä." 
siiri
 
Työnantajabrändi ei ole ollut Smartlylla pelkkää markkinointia vaan aidosti sisältä ulospäin rakennettua viestintää. Tapahtumat, kuten "DevTalks" ovat oiva keino uusien talenttien kartottamiseen. Smartly saa osallistettua niihin ihmisiä, jotka eivät välttämättä suoraan tulisi puhtaasti "rekrytapahtumiin".
 
Työnantajabrändin isoin haaste ei Siirin mukaan liity siihen, pystyisikö markkinointi puhuttelemaan tulevia työntekijöitä. Haaste liittyy enempi siihen, että heidän on säilytettävä Smartlyn alkuperäinen kulttuuri. Jos se kyetään säilyttämään, markkinointi ei ole sen jälkeen ongelma.
 
 

Great culture creates true brand - Mikko Koskinen & Kyrö Distillery Company

Mikko aloitti puheenvuoronsa kysymällä satunnaisesti yleisöltä, keitä he olivat ja missä he olivat töissä? Tämän jälkeen hän kysyi, miksi juuri he olivat siellä töissä? Mikko Koskinen brändijohtaja ja yksi Kyrö Distillery Companyn perustajista. Monet yleisöstä tunsivat Kyrön mielenkiintoisen syntytarinan, mutta kertauksen vuoksi Mikko kertoi sen. 

"Brändi on maailma, jonka yritys luo, mutta ei kontrolloi sitä.
 

Kyro_distillery

Kyrön hulvattoman syntytarinan kautta pääsimme työnantajabrändin merkitykseen. Mikko nosti esiin luottamuksen, jonka a) piti olla kunnossa, mutta b) sitä piti jalostaa ja uskaltaa antaa eteenpäin kasvun ja uusien ihmisten myötä. Ilmiömäisen kasvun yhteydessä Kyrö oli luonut oman "Mission statement"-pohjan, jossa muistutetaan alati tärkeistä asioita, mitä kannattaa omassa työssään vaalia.
 
Kaikille osallistujille Mikko jakoi hyvän listan Kyrön omista kulttuurin edistäjistä:
 • Arvot & Mission statement
 • Työntekijöiden johtoryhmä: Varjorye
 • Tavat: halaukset
 •  Termit: ruisperhe, "kyröttäminen"
 • Työvaatteet: Makia yhteistyö
 • Viestintä: työnteon näyttäminen ylpeästi

 

Arvot ennen nimeä - Paavo Laaksonen & Advance B2B

Toiseksi viimeisenä kuulimme terveisiä markkinointitoimistolta Malmilta. Advance B2B toisen perustajan Paavo Laaksosen mukaan perinteinen markkinointi on rikki. Heidän syntyyn ja vuonna 2014 alkaneeseen tarinaan vaikutti halu tehdä datapohjaista markkinointia, jonka tulos ei perustunut sattumaan. Paavon mukaan heidän työntekijät mahdollistivat kaiken tämän ja he halusivat jatkaa yrittäjinä samalla polulla.


"Yrityskulttuuri on rekrytoinnille se, mitä tuote on markkinoinnille."

Paavo esitteli kuvia ensimmäisestä toimistosta, johon aikoinaan oli investoitu jopa fläppitaulu. Paavo ja toinen perustajista Mikko Seppä alkoivat miettiä, millaiseen yritykseen he haluaisivat itse mennä työskentelemään. Millainen olisi työpaikka, josta on helppo olla ylpeä. Näin syntyi Advance B2B kulttuurikoodi ja 100% vastuu. Silloin kun rekrytoidaan, aina palataan kulttuurikoodiin ja uusi työnhakija lukee sen läpi.

 • Intohimoisesti ja tosissaan, mutta ei liian vakavasti
 • Teot > sanat (hyvin tehty on parempi kuin hyvin sanottu)
 • Vapaus
 • Vastuu
 • Prioriteetit
 • Avoimuus ja rohkeus
 • Läsnäolo ja välittäminen

Esityksen lopussa yleisöstä nousi ehkä koko tilaisuuden tärkein kysymys; kuka johtaa kulttuuria? Paavo vastasi ensin, että se on koko organisaation yhteinen asia, mutta hän itse on henkilökohtaisesti siitä vastuusta.

Paavo_Laaksonen

 

Analytiikkalähtöinen Employer branding - Saara Eder-Falck & Wärtsilä

Iltapäivän viimeisessä puheenvuorossa Wärtsilän Saara Eder-Flack halusi tuoda datan näkökulman mukaan työnantajabrändin kehittämiseen. Jokaisella yrityksillä on omat tilanteet ja näin ollen valmista mallia ei ole tässäkään asiassa. Dataa voi hyödyntää kolmella eri tavalla, joista jokainen on eri tavalla tärkeä: toiminnan mittaamisella, raportoinnilla ja analytiikalla. 

"Analytiikka pystyy auttamaan meitä siinä, että jäsennämme oman yrityksen työnantajabrändin magneetin, mistä Tuomas alussa puhui."

Kun tunnemme yrityksemme, sen strategiset tarpeet ja löydämme "omat juttumme", määrittelemme pohjan ja sisällön omalle toiminnalle. Data auttaa meitä katsomaan peruutuspeiliin, mutta toivottavasti myös ennustamaan tulevaa ja sitä miten siihen voi vaikuttaa. Tässä meitä auttaa hyvin muotoillut ”isot” ja monitahoiset kysymykset, joita lähdemme selvittämään yhdistämällä useita datalähteitä. Tällainen kysymys voisi olla vaikkapa, että ”mistä löydämme yritykseemme ne henkilöt, jotka ovat juuri meillä motivoituneimpia ja samalla parhaiten suoriutuvia?”

Saara_Wärtsilä

Saara toivoi, että yleisöstä kaikille löytyisi omassa työpaikassaan data geek, jonka kanssa pystyisi sparraamaan ja keskustelemaan. Tähän Saaran toiveeseen meidän Baronallakin on helppo yhtyä, sillä juuri sen vuoksi järjestimme tilaisuuden ja kutsuimme paikalle henkilöitä eri yrityksistä, joita niinkin ajankohtainen asia kuin työnantajabrändin kehittäminen kiinnosti. Kiitos kaikille, niin puhujille kuin vieraille, jotka pääsitte paikalle!

Tilaa meidän blogikooste, jotta tiedät mitä seuraavana tapahtuu:

TILAA BLOGIKOOSTE TÄÄLTÄ

Aiheet: Tulevaisuuden työVerkostoituminenTyöyhteisöt

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

TILAA BLOGIKOOSTE TÄÄLTÄ