Urheilija työmarkkinoilla

urheilija_työmarkkinoilla.jpg

Olen taustaltani kilpatason joukkuelajiurheilija. Tulen aina tietyin väliajoin miettineeksi sitä, kuinka paljon eväitä olen saanut aktiiviurheiluvuosiltani muuhun elämääni, myös työelämään. Monella nuorella urheilijalla ei ole mahdollisuutta kartuttaa työkokemusta opintojen, tiukan harjoitteluaikataulun, kilpailujen tai pelien ohella. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että urheilijat, entiset ja nykyiset, osaavat tuoda työnhaussaan esille myös niitä taitoja, ominaisuuksia ja vahvuuksia, joita he ovat urheilu-urallaan kerryttäneet. On monia tekijöitä, jotka voivat yleisellä tasolla tukea urheilijoiden menestystä työnhaussa ja työelämässä.

Urheilijat ovat usein jo nuoresta iästä lähtien sitoutuneet pitkiin päiviin, pyrkien kohti tavoitteitaan. Jokainen huipputasonurheilija on kohdannut urheilu-uransa aikana omia rajoja koettelevia hetkiä ja vastoinkäymisiä, mutta on näistä huolimatta sitoutunut hyvin pitkäjänteisesti omaan lajiinsa ja sen harjoitteluun. Myös työelämässä arvostetaan työntekijän halua sitoutua yritykseen pitkäaikaisesti.


Kommunikointitaidot

Oma kokemukseni joukkuelajin parissa on kehittänyt yhteistyö- ja kommunikointitaitojani. Joukkuelajien urheilijoilla nämä taidot kehittyvät usein jo varhain korkealle tasolle. On mahdollista, että jossain vaiheessa uraa urheilija viettää aikaa joukkueensa parissa jopa enemmän kuin perheensä kanssa. Joukkueurheilijat ovat toimineet vuosien ajan joukkueena tiimityötä tehden miltei päivittäisellä tasolla. Urheilujoukkueessa, niin kuin missä tahansa tiimissä, on hyvinkin monenlaisia ihmisiä. Jokainen joukkueen jäsen tiedostaa yhteiset suuret tavoitteet, joiden saavuttamiseksi on työskenneltävä yhdessä joukkueena. Tämän vuoksi kaikkien on tultava toimeen keskenään ja kommunikoinnin tulee olla rakentavaa. Yhteistyö ja kommunikointitaidot ovat tärkeässä roolissa myös työelämässä. On siis hyvä muistaa työnhaussa, että urheilijana sinulla on vuosien kokemus tiimityöskentelystä sekä toimivasta kommunikoinnista.

Ajanhallinta

Tehokas ajanhallinta on ehdoton valtti työnhaussa sekä työelämässä. Työntekijä, joka pystyy itsenäisesti ja sujuvasti hallinnoimaan omaa ajankäyttöään on tärkeä resurssi yritykselle. Urheilijat ovat tottuneet toimimaan hyvin täsmällisesti sitoutuen tiukkoihinkin aikatauluihin. Olet saattanut yhdistää menestyksekkäästi esimerkiksi aktiiviurheilun ja opiskelun. Usein urheilijat ovatkin luonnostaan täsmällisiä myös urheilukontekstin ulkopuolella. Tämän myötä myös ajanhallinta on tehokasta ja useat langat pysyvät käsissä työelämässäkin.

Paineensietokyky

Monilla urheilijoilla on lisäksi pitkälle kehittynyt paineensietokyky, eikä osa urheilijoista edes täysin tunnista painetta tai stressiä. Urheilijat voivat kokea paineen jopa positiivisena asiana, joka puskee eteenpäin ja jonka avulla he saavuttavat omat tavoitteensa. Niin urheilussa kuin työelämässä tulee hetkiä, jolloin paineet syystä tai toisesta kasvavat. On ehdoton valtti mikäli paineensietokyky on tällaisissa tilanteissa korkealla ja työntekijä pystyy ammentamaan paineesta positiivista lisäenergiaa omaan työskentelyynsä.

Tavoitteellisuus

Huippu-urheilijat ovat luonnollisesti myös tavoitteellisia ja kunnianhimoisia, heillä on halu jatkuvaan kehittymiseen sekä suuri menetyksen nälkä. Työnantajat arvostavat työntekijää, joka kohtaa haasteet innolla ja työskentelee sinnikkäästi kohti tavoitteitaan, samalla motivoiden muita toimimaan samoin. Urheilijat ovat tavoitteellisuutensa ja kunnianhimonsa johdosta hyvin tottuneita ottamaan vastaan kritiikkiä ja rakentavaa palautetta ja tämä tekee heistä myös työrintamalla helposti valmennettavia ja halukkaita kehittymään. Voitot ja saavutukset urheilijana kannattaa siis nostaa esille työnhaussa, koska nämä voitot kertovat siitä, että olet tavoitteellinen ja kunnianhimoinen myös työntekijänä.

Pettymysten käsittely

Pettymysten ja häviöiden kohtaaminen on osa urheilijan arkea. Tämä onkin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista ja vahvuuksista, joista urheilija hyötyy myös työelämässä. Jokainen urheilija on kohdannut urallaan pettymyksiä ja häviöitä, mutta on noussut taas jaloilleen ja jatkanut työskentelyä kohti tavoitteitaan, jäämättä murehtimaan aiempia pettymyksiä.

Oma-aloitteellisuus

Viimeisenä haluaisin vielä nostaa esille urheilijoiden itseohjautuvuutta sekä oma-aloitteisuuden. Urheilijoilla on taito motivoida itseään eteenpäin ja aktiivisesti ohjata omaa toimintaansa kohti omia henkilökohtaisia tavoitteitaan. Tämän myötä he kykenevät myös peilaamaan ja analysoimaan oman toimintansa kehittymistä aktiivisesti.

Urheilutausta ja voitot urheilun parissa on hyvä nostaa esille CV:ssä ja haastattelutilanteissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kannata rakentaa taustaansa ainoastaan urheilun ympärille, myös muut ominaisuudet ovat tärkeässä roolissa työnhaku- ja haastattelutilanteissa.

Menestyksekäs ura urheilijana tukee myös menestystäsi työelämässä.

Jos haluat artikkelimme helposti sähköpostiisi, voit tilata blogikoosteemme:

TILAA BLOGIKOOSTE TÄÄLTÄ

Aiheet: Rekrytointi

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Ilmoittaudu-webinaariin-palkkauksen-digitalisaatio-barona