Työhyvinvointi = työ + hyvinvointi

Työhyvinvointi = Työ + hyvinvointi.jpg 

Tässä kirjoituksessa en puhu työhyvinvoinnin ammattilaisena, vaan pohdin työn merkityksellisyyttä osana päivittäistä työhyvinvointia. Kun sanan työhyvinvointi pilkkoo kolmeen sanaan, voimme miettiä mitä nämä sanat kertovat meille? 

Merkityksellinen työ

Onko työsi merkityksellistä? Merkityksellistä kenelle? Aikaan ja paikkaan sidotussa työelämässä työn merkityksellisyyttä on helppoa kokea, ainakin jos satut olemaan poliisi, palomies tai lääkäri. Tällöin työn merkitys näyttäytyy konkreettisena toisen ihmisen pelastamisena ja auttamisena. Samalla rakennusmiehen rakentama talo on niin rakentajalle kuin taloon muuttavalle todella merkityksellinen kokonaisuus.

Työn merkityksellisyys on avain töissä viihtymiseen, jaksamiseen sekä työntekijän sisäisen motivaation ylläpitämiseen. Minä koen työni merkitykselliseksi innostavien projektien, saadun palautteen sekä saavutettavien tavoitteiden kautta. Kun saan tehdä sitä missä olen hyvä, saan tuloksia aikaiseksi ja minulla on eteenpäin menemisen tunne. Mitä enemmän opin uskomaan tuotteeseeni tai ylipäätänsä siihen mitä teen, sen merkityksellisemmäksi koen tekemäni työn.

Nykyään ei aikaan ja paikkaan sidottu työelämä on vaihtanut työelämän luonnetta. Tietotyön haasteena on kokea työ merkitykselliseksi, sillä se ei ole niin konkreettista kuin yllä mainittu talon rakentaminen. Samaan aikaan kulttuurissamme yksilön arvostus ja esiintuominen on kasvanut, mikä osaltaan kasvattaa työntekijän painetta tuntea hänen työnsä merkitykselliseksi. Meidän olisi syytä muistaa, että yksi huono päivä viikossa ei tee omasta työstä arvotonta.

 

Asiakas antaa  merkityksen

Monet yrittäjät ja myyjät pystyvät kokemaan työnsä todella merkitykselliseksi, koska he työskentelevät päivittäin asiakkaan kanssa. Näkisin tällä olevan suuri painoarvo työntekijän omaan työhyvinvointiin, koska juuri asiakkaan kanssa tehty työ antavat vastauksen kysymykseen miksi mitäkin työtä tehdään. Asiakkaan tarve ja siihen yhdessä löydetty ratkaisu ovat parasta huumetta työn merkityksellisyyden kokemiseen.

Työhyvinvoinnin kannalta tärkein osa-alue on vuorovaikutus. Jos vuorovaikutus ei pelaa organisaation sisällä hyvin, ihmiset voivat välittömästi pahoin. Organisaatiot jotka ovat onnistuneet luomaan sellaisen yrityskulttuuriin, missä hyvät ja pahat asiat uskalletaan nostaa pintaan, pärjäävät jatkossakin. Yleisen vuorovaikutuksen laatu heijastuu johtamiseen ja sitä kautta toimivaan yrityskulttuuriin. Avoin kulttuuri ruokkii rehellistä kanssakäymistä eikä yksilöiden tarvitse nakertaa siten omaa työhyvinvointia panttaamalla asioita.

 

Oma hyvinvointi  edellä

Työn merkityksellisyyden kokeminen näkyy loppuviimein yksilön omana parempana vointina. Parempi fiilis ja energia vapauttavat yksilölle enemmän resursseja huolehtia omista perustarpeista. Näitä tarpeita ovat niinkin arkiset asiat kuten ruokavalio, uni ja liikunta.

Monesti kuulee sanottavan inhottaviin asioihin viitaten "kaikkeen kyllä tottuu", mutta samalla voisimme käyttää tätä sanontaan myös positiivisessa mielessä. Jos yksilö ja sitä kautta koko yhteisö oivaltavat tavat mistä he saavat eväitä parempaan työhyvinvointiin, alamme tottumaan tekemään asioita hyväksemme. Tästä syntyy vääjäämättä onnistumisen kierre!

Tulevalla joululomalla aion satsata omaan työhyvinvointiin siten, että lepään ja vietän aikaa yhdessä perheeni kanssa. Levon alle lasken myös urheilun ja aionkin harrastaa sitä kaiken syönnin lomassa. Näkisin, että nämä vapaa-ajalla koetut, oikeasti elämän merkitykselliset asiat, luovat sen pohjan tulevan vuoden jaksamiselle. Varsinkin siksi, koska en osaa itse erottaa työminää ja kotiminää.

Toivotan teille rauhallista joulua sekä merkityksellistä seuraavaa vuotta - kirjoittaminen jatkuu taas joku toinen päivä, tammikuussa.

 

Aiheet: Työhyvinvointi