Työharjoittelu Baronalla

Varastotyö on viimevuosina muuttunut yhä vaativammaksi. Tietotekniikka ja automaatio näyttelevät yhä suurempaa osaa monen varastotyöntekijän työssä päivittäin. Varastotyöntekijän on osattava tehdä ja hallita melkein kaikki varaston työprosessit aina tavaran vastaanotosta tavaran lähettämiseen. Kouluttamalla työntekijät näihin tehtäviin saamme aina laadukkaampaa ja tehokkaampaa tulosta.

Koulutan AEL:ssä logistiikan perustutkinnon ja varastoalan ammattitutkinnon opiskelijoita ja olemme AEL:ssä tehneet menestyksekästä yhteistyötä Baronan kanssa yli vuoden. Opiskelijani ovat saaneet tilaisuuden harjoitella erilaisissa logistiikan alan tehtävissä varastoissa ja terminaaleissa pääkaupunkiseudulla.

Työharjoittelussa Baronalla opiskelijalla on oma työpaikkaohjaaja. Hänen opastuksellaan opiskelija on perehdytetty työssäoppimisjaksolle. Kaikki työtehtävät ovat liittyneet sisälogistiikkaan, kuten tavaran keräilyyn, vastaanottoon, trukilla ajoon lähetykseen tai inventointiin ja saldonhallintaan. Opiskelija ei koskaan jää yksin työharjoittelussa, sillä Baronan työpaikkaohjaaja on aina tukena koko työharjoittelun ajan.

Työharjoittelu on opiskelijoiden mielestä ollut mielekästä. Opiskelija pääsee työharjoittelun kautta suorittamaan ja oppimaan samoja asioita, joita hän oppii oppilaitoksessamme AEL:ssä. Tekemisen kautta oppiminen onkin monelle opiskelijalle ollut tehokkaampi tapa oppia, kuin esimerkiksi luento lähiopetuspäivänä. Oppilaat suorittavat opiskelunsa aikana myös hyödyllisiä korttikoulutuksia, kuten työturvallisuuskortin, ensiapu 1 kortin, tulityökortin ja hygieniapassin. Näistä on arvokasta hyötyä opiskelijalle kun he hakevat vakituista työpaikkaa varastoalalta.

Opiskelijat kertovat oppitunneilla usein intoa täynnä, mitä työharjoittelujaksolla on tapahtunut ja mitä työtehtäviä he ovat saaneet suorittaa sekä myös mitä he haluaisivat suorittaa enemmän tai mitä on jäänyt vielä suorittamatta.

Tässä asiassa on hyvin tärkeää, että oppilaitoksesta ollaan mahdollisimman paljon yhteydessä opiskelijan työharjoittelupaikkaan, jotta opiskelija harjoittelee juuri oikeita työtehtäviä.

Usein opiskelijat oivaltavat työharjoittelun aikana asioita työpaikoilla, miten voisimme esimerkiksi kehittää jotakin logistista prosessia. Tämä voidaan havaita niin oppisopimus opiskelijoilla kuin päätoimisilla opiskelijoilla. Koulutus motivoi työntekijää ja saa aikaan uusia innovaatioita.

Barona Logistiikan ja AEL:n yhteistyö työssäoppimisjaksoilla

Mika Palm, AEL
Osaamisella kilpailukykyä