Pian lukiolaiset muotoilevat palvelusi

Pian lukiolaiset muotoilevat.png

Kun nuoret oppivat ajattelemaan ennakkoluulottomasti ja rakentamaan kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä ideoita, kasvaa työelämään osaajia, joilla on kykyä ja uskallusta vauhdittaa Suomen vientiä. Lauttasaaren yhteiskoulussa tämä on jo oivallettu.

”Minkä ongelman haluat ratkaista?”

Tähän kysymykseen lähdettiin hakemaan vastausta tällä viikolla helsinkiläisen Lauttasaaren yhteiskoulun luokassa Túlkan palvelumuotoilija Laura Snellman-Junnan ja Hautomon perustajan Ohto Pentikäisen johdolla. Kyseessä on Lauttasaaren yhteiskoulun lukion eli ”Lykin” kansainvälisen liiketoiminnan yksikön kurssi, joka keskittyy palvelumuotoiluun ja tuotekehitykseen.

 

Mitä palvelumuotoilu tekee lukiossa?

Kansainväliseen liiketoiminnan ja palvelumuotoilun tuominen Lykin opetusvalikoimaan on hieno askel suomalaiselle yhteiskunnalle. Suomi on markkina-alueena pieni, joten useat yritykset hakevat kasvua rajojen ulkopuolelta. Kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävän ajattelumallin oppiminen jo lukioaikana kasvattaa työelämään osaajia, joilla on kykyä ja uskallusta nostaa Suomen kilpailukykyä ja piristää vientiä. Myös professori ja liiketoiminnan huippuajattelija Alf Rehn ylistää yksikköä Lykin websivustolla toteamalla: ”Tämän linjan käyneet saavat selkeän etulyöntiaseman tulevaisuuden kilpailussa - he eivät vaan osallistu tulevaisuuteen, he rakentavat sen.”

Lean Service Creation – voiko palvelumuotoilu olla ketterää?

Palvelumuotoiluun perehdyttiin suomalaisen Futuricen kehittämän Lean Service Creation –prosessin avulla. Prosessi itsessään on syntynyt perinteisten yritysten tarpeesta vastata digitalisoituvan maailman tuotekehitystahtiin ja nostaa loppukäyttäjän todelliset tarpeet valokeilaan. Tavoitteena on rakentaa tuote tai palvelu, joka aidosti ratkaisee käyttäjän ongelman ja menestyy kilpailussa niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Lean Service Creation –prosessin taustalla vaikuttavat tutut mallit ja metodit kuten the Lean Startup sekä Strategyzerin Business Model Canvas- ja Value Proposition Canvas -pohjat. (linkki). Ideana on, että kaikista parhaista metodeista on valittu tärkeimmät osat ja koottu näistä selkeä prosessi. Lean Service Creation -prosessi ohjaa kehitystiimin ajattelua lähtemään ratkaistavasta ongelmasta oman idean sijaan. Samalla henkilö oppii näkemään liiketoiminnan haasteet mahdollisuuksina.

Kaiken kaikkiaan Lean Service Creation -prosessi sisältää 23 osa-aluetta, mutta yhden oppitunnin aikana raapaisimme pintaa neljän keskeisen kohdan osalta.

Love the problem

Palvelumuotoilussa ongelman määritys on kaiken ydin – minkä ongelman haluamme palvelulla ratkaista? Etenkin yritysmaailmassa useasti lähdetään liikenteeseen valmiista ratkaisusta, jonka uskotaan kiinnostavan asiakkaita tai joka on jo kilpailijalla käytössä. Tämä kuitenkin vie suunnitteluprojektin väärille raiteille heti alkumetreiltä. Pahimmillaan väärän ratkaisun parissa työskentely vie yritykseltä niin taloudellisia kuin henkilöresurssejakin useiden kuukausien ajan tuottamatta lopulta mitään lisäarvoa yritykselle.

Lykkiäisillä ei ole oman yrityksen tuomaa painetta, joten työskentely lähti ennakkoluulottomasti oikeaan suuntaan. Aiheet valikoituivat omien kiinnostuksen kohteiden mukaan ja ratkaisua lähdettiin hakemaan hyvinkin ajankohtaisiin aiheisiin kuten työelämän murrokseen ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ratkaisua haettiin muun muassa suunnittelijoiden ja teollisen alan yritysten yhdistämiseen. Yhteiskunnallisella tasolla hahmoteltiin ratkaisua sekä vanhusten yksinäisyyteen että nuorten syrjäytymiseen.

Tunne kilpailijasi

Ongelman määrityksen jälkeen suunnattiin fokus kilpailijakenttään; miten kohderyhmä ratkaisee ongelman tällä hetkellä, mitä kilpailijoita on juuri tämän ongelman ratkaisemiseen, onko näköpiirissä samaa ongelmaa ratkaisevia startupeja ja miten olemassa olevaa toimintakenttää voitaisiin disruptoida?

kilpailijakenttää tulisi lähestyä innostuneesti ja hakea sieltä inspiraatiota omaan ratkaisuun

Laura Snellmann-Junnan mukaan kilpailijakenttää tulisi lähestyä innostuneesti ja hakea sieltä inspiraatiota omaan ratkaisuun: valitaan parhaat olemassa olevat ominaisuudet ja kehitetään niiden pohjalta ratkaisu, joka päihittää niin nykyiset kuin nousevatkin kilpailijat. Jos esimerkiksi mietitään lukiolaisten ideaa keksijöiden ja teollisuuden alan yritysten yhdistämisestä, voitaisiin kilpailijoina nähdä sekä osaajia ja yrityksiä yhdistävät tekniset sovellukset että Tekes.

Poraudu syvemmälle ongelmaan

Ideoinnin tarkoituksena on miettiä ennakkoluulottomasti erilaisia kulmia ja tapoja ongelman ratkaisemiseen (”How might we…”). Ongelman ratkaiseminen aloitetaan valitusta ydinongelmasta, joka esimerkiksi yhdellä ryhmällä oli ”kuinka saamme ihmiset lukemaan enemmän?” Kysymällä lisää kysymyksiä, saadaan lisää ulottuvuuksia ongelmaan. Kirjaesimerkissä pohdintaa jatkettiin miettimällä ”miten voisimme löytää enemmän aikaa lukemiselle?” ja toisaalta ”miten lukeminen voisi ajanvietteenä päihittää elokuvat (yhden tunnistetuista kilpailijoista)?”

Fake advertisment = leikkilanseeraus

Palvelun markkinoinnin suunnittelu jäi lukiolaisille kotitehtäväksi ja näihin pääsemme myöhemmin tutustumaan instagramissa hashtageilla #leanservicecreation ja #thebravedo. Fake advertisment on itse asiassa palvelu- tai tuoteidean ensimmäinen koetinkivi. Tavoitteena on testata tuoteideaa, jotta pystytään arvioimaan, herättääkö se kiinnostusta ja koetaanko se oikeaksi ratkaisuksi valittuun ongelmaan. Ei siis odoteta tuotteen saamista markkinoille vaan aidosti testataan millaisen reaktion idea saa.

Vaikka kyseessä onkin leikkilanseeraus, kannattaa markkinoinnin suunnittelutyö tehdä huolella. Uuden tuotteen tai palvelun kohdalla erityisen tärkeää on lähteä liikenteeseen brändin persoonallisuudesta ja siitä minkälaisen tunteen haluat kohderyhmässä herättää. Lean Service Creation -malli kehottaa viemään persoonallisuuden konkreettiselle tasolle pohtimalla brändin eri muotoja; minkälainen persoona/henkilö brändi olisi – tai mikä auto, kaupunki, ravintola, artisti tai eläin se olisi?

"Erinomainen palvelu on turha, mikäli käyttäjät eivät koe sitä omakseen."

Palvelumuotoilussa käyttäjä on aina keskiössä. Erinomainen palvelu on turha, mikäli käyttäjät eivät koe sitä omakseen. Tällä kertaa kohderyhmien segmentointi tapahtui muiden tehtävien lomassa, mutta Lean Service Creation -mallissa ja palvelumuotoilussa yleensäkin se on yksi keskeisimmistä aiheista. Oleellista on miettiä käyttäjiä yleisellä tasolla; mitä yhteistä heillä on, ja toisaalta myös jakaa heidät pienempiin ryhmiin tarkemman segmentoinnin avulla. Segmentointi ja kohderyhmään tutustuminen on tärkeää myös markkinoinnin onnistumisen kannalta. Mitä paremmin tunnet kohderyhmäsi ja mitä syvemmälle pystyt menemään heidän saappaisiinsa, sitä paremmin onnistut heidät tavoittamaan.

Lukiovierailun suurin anti oli ehdottomasti nähdä, miten innostuneita lukiolaiset olivat palvelumuotoilusta. Lauttasaaren yhteiskoulun lukiossa kasvaa älykkäitä, sanavalmiita ja ryhmätyötaitoisia osaajia, jotka lyhyessä ajassa omaksuivat palvelumuotoilun ideologian, ideoivat ja pitchasivat kiinnostavia ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Nämä taidot ovat avain työelämän murroksessa menestymiseen.

Laura Snellman-Junna, palvelumuotoilija ja uusien palveluiden pystyttäjä, Barona Technologies. Utelias kaikkea inhimillistä kohtaan. Uskoo yhteisöihin ja insinööreihin.

Ohto Pentikäinen, opiskelee Aalto Yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Túlkan tekninen asiantuntija ja Hautomon perustaja. Harrastuksiin kuuluu lukeminen, urheilu (jalkapallo ja kuntosali), ja osakesijoittaminen.

Pinja Pynnönen, kohderyhmän saappaisiin sujahtava markkinointistrategi, jonka haaveena on viedä suomalaisia yrityksiä kansainvälisille markkinoille.

Aiheet: Tulevaisuuden työIT