DIGITALISAATION VAIKUTUS OSAAJATARPEESEEN - LUOVA TUHO JA DIGIOSAAMINEN MENESTYKSEN TAKANA

Digitalisaatio-osaajatarve.jpg

Digitalisaation myötä yritykset ovat joutuneet miettimään uudelleen toimintamallinsa. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja prosessien automatisoiminen puolestaan näkyy suoraan muutoksena osaajatarpeessa kasvattaen erityisesti työntekijöiden teknologiaosaamisen tarvetta. Sama kehitys korostuu myös työn tulevaisuutta tutkineessa The Future of Work: Digitalisation in the US Labour Market (Euroopan parlamentti) –selvityksessä, jossa vertailtiin Euroopan ja Yhdysvaltojen tilannetta, ja digitalisaation vaikutuksia työelämään. Mitä yrityksen menestymiseen nykyisin siis tarvitaan?

 

Hybridiosaajista on kova tarve

Lukemani tutkimuksesta päällimmäisenä jäi mieleen kasvava hybridiosaajien tarve (double-deep skills). Hybridiosaajalla tarkoitetaan tässä henkilöitä, joiden osaamisessa yhdistyvät sekä erinomaiset teknologiataidot että perinteisempi; erityisesti luovuuteen tai viestinnällisiin taitoihin liittyvä osaaminen.

Tarve kahden ydinosaamisen ammattilaisille kasvaa
31 % kovempaa kuin muiden kasvualojen


Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämän tyyppisen hybridiosaamisen tarve kasvaa tällä hetkellä kovempaa kuin muiden kasvualojen osaajien tarve. Mielenkiintoista on myös huomata, että siinä missä perinteinen, manuaalinen toimistotyö (kuten kirjanpito) vähenee, kasvaa kysyntä fyysisen työn taitajien (kuten vartija, rakennusalan tehtävät) osalta. Näissäkin tehtävissä toki vaaditaan nykypäivänä jo aiempaa parempaa tietojärjestelmien käyttötaitoa.

Kasvava hybridiosaamisen tarve asettaa niin yritykset kuin julkisenkin sektorin uuden haasteen eteen. Nykyiset oppilaitokset eivät kauhean hyvin tue tämän tyyppistä ajattelua ja niihin tehtävät muutokset auttavat meitä vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. Tekijöitä tarvitaan kuitenkin nyt! Mistä siis apu? Tässä kohtaa yrityksen kannattaisi kääntää katseet ensin talon sisältä löytyviin kehityshaluisiin tekijöihin ja tarjota heille esimerkiksi uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. Toinen tärkeä ja varsin toimiva työkalu ovat erilaiset trainee- tai mentorointiohjelmat sekä muut esimerkiksi yhteiskunnan subventoimat koulutusohjelmat. Tämän lisäksi liiketoimintajohdon kiinnostusta digitalisaatiota kohtaan tulisi aktiivisesti tukea ja näin auttaa heitä osaltaan rakentamaan yrityksen digitaalista kyvykkyyttä. Mutta ennen kaikkea ja eniten kaivataan kuitenkin rohkeutta (sekä näkemystä) tarttua tähän haasteeseen.

 

Koodivelhoja vai kokeilukulttuuria?

Mutta mitä muuta vaaditaan yrityksen digitaalisen kyvykkyyden rakentamiseen kuin teknologiaorientoituneita liike-elämän ammattilaisia ja koodivelhoja? Itse näen, että yksi oleellisimmista menestystekijöistä on digitaaliselle palvelukehitykselle tyypillinen kokeilukulttuuri. Kokeilukulttuuri kulminoituu parhaiten ajatukseen työntekijöiden estojen poistamisesta. Kokeilukulttuurin kannalta oleellista on, että työntekijöillä on turvallinen olo rohkeasti ideoida sekä testata ideoita. Virheet ovat tärkeitä, sillä niiden avulla opitaan mikä toimii ja mikä ei toimi, ja pystytään keskittymään käyttäjiä aidosti kiinnostavien ja hyödyttävien palvelujen kehittämiseen.

Tästä toimintamallista ja sen toimivuudesta kenties paras esimerkki tulee Piilaaksosta. Alue on uuden ajan suurin yrityskiihdyttämö. Siellä on 4.5 kertaa enemmän startuppeja kuin vaikkapa Lontoossa ja lähes kaikki yksisarviset (yli miljardiin taalaan arvostetut startupit) asuvat siellä. Itse näen, että suurin syy tähän menestykseen on se jatkuva luova tuho, joka alueella vallitsee. Piilaaksoon tulee tai siellä syntyy vuodessa noin 3000 teknologia-alan yritystä ja sieltä poistuu tai kuolee pois vuosittain lähes yhtä paljon eli noin 2500 (Lähde: Henton et al., 2015). Lähdetään rohkeasti kokeilemaan kantaisiko se oma idea menestyväksi liiketoiminnaksi asti, ja lopetetaan toiminta jos se ei saa tuulta alleen.

Yksi digitalisaatiossa menestymisen kulmakivistä onkin lähes aggressiivinen uusien konseptien ja palveluiden kokeileminen

Yksi digitalisaatiossa menestymisen kulmakivistä onkin lähes aggressiivinen uusien konseptien ja palveluiden kokeileminen sekä vahva tuki nykyisen henkilöstön (varsinkin ei-teknisen sellaisen) digiosaamisen kasvattamisessa. Itse ainakin uskon näin ja tämä mielestäni myös näkyy meillä Baronalla. Kokeilemme rohkeasti uusia konsepteja sekä ajatusmalleja emmekä pelkää tarttua tuntemattomaan. Tästä konkreettisimmat esimerkit ovat Recright, Jelpp ja Túlka, jotka kaikki ovat nykyisin omia kokonaisuuksiaan tukien kuitenkin vahvasti Baronan menestystä. Miten kokeilukulttuuri näkyy teillä? Vai näkyykö?

Oletteko digitalisoimassa liiketoimintaanne? Lataa suosittu opas yrityksen digitaaliseen transformaatioon!

Johtajan opas yrityksen digitaaliseen transformaatioon

Aiheet: Tulevaisuuden työIT

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Ilmoittaudu-webinaariin-palkkauksen-digitalisaatio-barona