Asennekello joululahjaksi

Asennekello joululahjaksi.png

Jokaisen työntekijän ranteessa pilkottaa asennekello. Osa ei sitä huomaa, mutta toiset saattavat käyttää sitä päivittäin. Tässä asennekellossakin on viisarit ja se kulkee kokoajan eteenpäin, mutta erona normaaliin kelloon: sen voi kuitenkin pysäyttää. Ennen työpäivän alkua, työntekijän kannattaa vilkaista, mihin suuntaan asenne-kellon viisarit osoittavat. Normaalin ajan kanssa tällä asennekellolla ei ole mitään merkitystä.

Muusikko Ilmari Mäenpää on laatinut asennekellon auttamaan työntekijöitä valmistautumaan omaan päiväänsä. Ilmarin sanoin, jokaisen työntekijän asennekello kannattaisi joka päivä olla pysähdyksissä kello 10 - 11 välissä, sillä silloin työntekijä on luovuuden ja huuman välimaastossa.

 

asennekello

 

Jos työntekijä onnistuu pysäyttämään kellonsa tuohon ajankohtaan, hän on silloin äärimmäisen luova ja kykenee työskentelemään normaalilla itseluottamuksella varustettuna. Työntekijä uskaltaa kysyä vinkkejä ja neuvoja työkavereiltaan sekä koko työyhteisön sisällä vallitsee terveen luottamuksen ilmapiiri. Työntekijät ja koko työyhteisö työskentelevät nöyrästi, sillä kaikki tietävät olevansa vasta matkalla huipulle, mutta eivät vielä kuitenkaan siellä.

Mikäli asennekellon viisari pääsee livahtamaan vahingossa kello yhdestätoista eteenpäin, työntekijään iskee huuma. Tämä on hetki, jolloin kaikkien hälytyskellot pitäisi soida! Työntekijän ja koko työyhteisön ajatusmaailmaan pesiytyy ajatus siitä, että he ovat suuria ja mahtavia. Kaikki työyhteisössä työskentelevät luulevat, että kukaan ei uhkaa heitä, koska onhan koko työyhteisö yhdessä huipulla. Työntekijät ajattelevat osaavansa kaiken eivätkä tarvitse mihinkään asiaan enää toisten ihmisten apua.

Saatuun palautteeseen viitataan kintaalla, koska karavaani kulkee ja koirat haukkuvat!

Huuman hälvetessä asennekello siirtyy vielä vaarallisempaan aikaan; ylpeyteen. Jos ylpeälle työntekijälle tai esimiehelle annetaan palautetta, hän suhtautuu siihen "en minä, vaan muut" - asenteella. Tällöin kukaan ei ota rakentavaa palautetta vastaan vaan suhtautuu ylimielisesti "ainaisiin räksyttäjiin". Ylpeästä työntekijästä muodostuu äärettömän itsekäs ja itsekeskeinen, eikä koko työyhteisöä kiinnosta edes asiakkaan kuunteleminen.

Esimerkiksi myyntiorganisaatioissa ylpeästä myyjästä tulee pahin "hiilille pissaaja", joka työkseen kastelee uusien työntekijöiden kinttuja. Kokemattomien myyjien tulokset ovat vain pieniä piikkejä siellä sun täällä ja ajatelkaa, kuinka kauan juuri hän on tehnyt tätä myyntityötä? Sitä paitsi ylpeä työntekijä on hyvin tyly toiselle, jos hän kokee jonkun toisen uhkaavan asemaansa.

Onneksi työntekijöiden ylpeys saadaan katkeamaan oman heräämisen kautta ja seuraavaksi matkan varrella vastaan tulee kello kuuden kohdalla apatia. Ennen varsinaista apatiaa, työntekijä saattaa kohdata vielä kello 16.30 kohdalla katkeruuden. Pahimmassa tapauksessa katkeruus saattaa tarkoittaa kokonaan asennekellon heittämistä seinään, sillä siinä tilanteessa työntekijä voi poistua työyhteisöstä ovet paukkuen. Apatia on kuitenkin loppuviimein hyvä pysäkki, koska se on tulos työntekijän omasta heräämisestä. Hän haluaa aidosti päästä takaisin raiteilleen, kohti luovuuden ja huuman välimaastoa.

 

Tehokkaasti töissä - samalla viihtyen

Kun työntekijät ovat saaneet pysäytettyä viisarinsa asenne-kellostaan kello 10 - 11 väliin, koko työyhteisö pystyy miettimään, missä ajassa he yhdessä kulkevat. Työntekijän asennekello saa ystäväkseen Työpaikka Oy:n kouluttajan Pertti Kälkäjän laatiman nelikentän, joka voisi kuvastaa jokaisen työntekijän asennekellojen yhteistä summaa. Tässä tehtävässä kaikki alkaa siitä, kun kynä laitetaan nelikentän keskiristeykseen ja kysytään, mihin nelikentän lokeroon työntekijä sijoittaa oman työyhteisönsä?

viihtyvyys-4

4. "Alin hemmetti"


Jos ilmapiiri ja yleinen työskentely on yrityksessä äärimmäisen kriisiytynyt, työyhteisö sijoittuu nelikentän oikeaan alakulmaan, alimpaan hemmettiin. Toiminta on valunut tehottomaksi ja pahoinvointi on äärimmäisillään, joten tällöin on yleensä työpäivien aikana aikaa saikata. Työntekijät oksentavat omaa sisäistä pahan olon tunnetta työyhteisöön - ja toisinpäin. Työyhteisön sisällä tapahtuu syyllistämistä ja siellä vallitsee seläntakanapuhumisen kulttuuri. Lisäksi työyhteisössä vallitsee "rottaenergia", jolloin työntekijät nakertavat rotan lailla siteitä ja luottamusta toisten työntekijöiden välillä.

 

3. "Työsuhde-krematorio"

"Työsuhde-krematorio" on jo siksi parempi kuin "alin hemmetti", koska sen suojassa tehokas työ ja kiire suojaavat työntekijää. Ihanne-työpaikka se ei kuitenkaan ole, sillä töitä on liikaa suhteessa työntekijöiden määrään ja koko työ saattaa olla huonosti organisoitua. Tehokasta ja pahoinvoivaa työyhteisöä kutsutaan siksi krematorioksi, että siellä työntekijät poltetaan loppuun. Jos työ ei polta työntekijää loppuun, työntekijöiden oma kunnianhimo ja tehokkuus huolehtivat viimeistään jokaisen burnoutista.

 

2. "Lepokoti"

"Lepokoti" muodostuu silloin, kun tehokkuudesta ei pidetä huolta työyhteisön sisällä. Mitä syvemmälle lepokotiin työyhteisö on valunut, sitä vähemmän heillä on liikkumavaraa minkäänlaisissa ratkaisuissa. Lepokotiin jouduttuaan työyhteisö on pakotettu tekemään pakon edestä asioita. Nämä pakon edessä tehdyt ratkaisut johdattavat pian lepokotilaiset alimpaan hemmettiin, sillä pakon edessä tehdyt ratkaisut saattavat tarkoittaa niinkin kipeitä ratkaisuja, kuten irtisanoutumiset tai lomautukset.

 

1. Ihanne-työyhteisö

Ihanne-työyhteisö on ehdottoman realistinen tavoite jokaiselle yritykselle ja onkin tärkeä huomata, että ihanne-työyhteistö ei ole ongelmaton paikka. Sen ylläpitäminen ja nelikentän vasemmassa ylälaidassa pysyminen edellyttää tehokasta työntekoa, mutta samalla työntekijöiden viihtyvyyden huolehtimisesta. Ihanne-työyhteisössä huolehditaan yhdessä, että kaikkien työntekijöiden asenne-kellot pysyvät luovuuden ja huuman välimaastossa. Ihanne-työyhteisössä ei ole mitään muuta vaaraa kuin ruusuiseen uneen nukahtaminen tai valuminen nelikentän muihin lokeroihin.

 

Mikä on lopulta olennaista?

Kysyttäessä työyhteisön tilannetta ja sijaintia nelikentässä, toinen työntekijä voi kertoa, että olemme ihanne-työyhteisössä. Samalla kuitenkin eräs kollega väittää työskentelevänsä "työsuhde-krematoriossa". Siksi olennaista ei olekaan se, mitä kukainen työntekijä vastaa, vaan se, kuka vastaa rehellisesti. Jokaisen työntekijän oma kokemus muodostuu henkilökohtaisesta tunteesta ja silloin työyhteisön tilanteeseen nelikentässä vaikuttaa hirveän monta asiaa.

Työntekijän tuntemukseen ja vastaukseen todennäköisesti eniten vaikuttaa hänen oma elämäntilanne. Työntekijän oma tunnelma on voinut mennä nopeastikin pilalle pelkästä yhdestä tympeästä puhelinsoitosta tai huonosta asiakaskohtaamisesta. Isommassa kuvassa, työyhteisössä sen sijaan vaikuttavat yleisesti esimerkiksi sellaiset seikat kuten taloudellinen tilanne, vastuuttaminen, johtaminen tai rekrytoinnit. Myös suhdanteet vaikuttavat työyhteisön tilaan ja vastauksiin. Ehkä juuri nyt on kiire päällä, kun taas ensi keväänä on jo paljon rauhallisempaa.

Rehellisten vastausten jälkeen nelikenttää pitäisi tarkastella kuin haulikolla ammuttua tulostaulua; missä kohden nelikenttää on eniten luodin jälkiä? Tuloksesta riippumatta, lohduttavaa aina on se, että jokainen työntekijä haluaa ehdottomasti työskennellä ihanne-työyhteisössä. Nelikenttä ei sinäänsä ota kantaa siihen, mihin suuntaan jokainen yritys liikkuu tai seuraavaksi menee, mutta kärjistäen sanottuna, suunta on aina enemmän alas tai sivulle kuin ylöspäin.

Koska työyhteisöt päivittäin vaihtelevat sijaintia nelikentässä, jokaisen neljän eri lokeron välille pitäisi saada liiketunnistimet. Vuorovaikutus voisi olla yksi hyvä liiketunnistin. Jos työyhteisössä viesti kulkee jokaiseen eri suuntaan (ylös, alas, työkaverille, esimiehelle ja asiakkaille), työntekijät pysyvät kartalla missä tilanteessa työyhteisö vaeltaa. Huonon vuorovaikutuksen kautta tehokkuus ja viihtyvyys toimivat vastakohtina, kun taas hyvän vuorovaikutuksen myötä ne muuttuvat ensin toisiaan tukeviksi ja myöhemmin meitä työntekijöitä palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Jos työntekijät oivaltavat oman asennekellonsa kautta minne haluavat yhdessä mennä, ihanne-työyhteisö on tällöin enemmän valinta kuin mitään muuta.

Jos haluat lukea lisää työ-aiheisia tekstejämme, tilaa viikottainen blogikooste suoraan sähköpostiisi. 

TILAA BLOGIKOOSTE TÄÄLTÄ

Aiheet: Työhyvinvointi

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action