Baronan markkinointitiimi on erikoistunut hakijamarkkinointiin: vuoden 2018 läpileikkaus

 

barona_marketing

Baronan markkinointitiimi kokoontui tänään Roba Loungeen niputtamaan mennyttä vuotta 2018. Vajaan 20 markkinoijan työpanokset eri toimialoilla ovat luoneet Baronan sisälle yhden Suomen johtavista hakijamarkkinoinnin toimistoista. Markkinointijohtaja Tuomas Haapsaari johdolla muisteltiin menneitä ja nostettiin esiin niin jokaisen henkilökohtaisia, kuin koko tiimin yhteisiä onnistumisia.

Usealla Baronan eri toimialalla, viime vuoden markkinoinnin pääpaino oli pitkälti modernissa työnhakijamarkkinoinnissa. Pelkästään viime vuoden asiakascasejen ja tehdyn työn ansiosta, työhakemusten määrä kasvoi 69,5 %.

Aktiivinen ja systemaattinen ote hakijamarkkinoinnissa on näkynyt Baronan toiminnoissa. Asiakkaamme näkyvät entistä aktiivisemmin omilla brändeillään ja yhdessä olemme saaneet parhaan mahdollisen lopputuloksen työntekijöiden löytämiseksi. Ylipäätään Baronan rekrytoijien ja markkinoijien työtehtävät ovat lähentyneet. Niin markkinoijat kuin rekrytointeja tekevät konsultit ovat päässeet tutustumaan täysin uusiin osaamisalueisiin yli tehtävärajojen.

  • Barona.fi - kotisivuliikenteen kasvu + 115%
  • Googlen orgaaninen liikenne sivuillemme + 66,4%
  • Somen orgaaninen liikenne sivuillemme + 186% 

 

Viime vuoden sisältöpotit

Moderni hakijamarkkinointi näyttäytyi viime vuoden jälkeen niin, että esimerkiksi työnhakijoille suunnattuja blogeja kirjoitettiin 77 kappaletta. Tämän rinnalla, markkinoijat tuottivat yhdessä myynnin kanssa valtavan määrän B2B-sisältöjä. Kaiken tekemisen keskiössä toimivat tehdyt kampanjasivustot, joita tuotettiin hieman alle 100 kappaletta.

Baronalle on kirkastunut selkeä hakijamarkkinoinnin prosessi, jossa ensin määritellään kohderyhmä, sen jälkeen kerätään hakijoiden huomio laadukkaalla sisällöllä. Kun hakijoiden kiinnostus on herätetty, kampanjasivustojen sisällöt vastaavat työnhakijoiden kysymyksiin niin työtehtävän sisällöstä kuin työnantajakuvasta. Kampanjasivustoiden tarkoitus on saada työnhakijat jättämään työpaikkahakemukset, jolloin Barona pystyy ammattimaisen rekrytointiprosessin kautta rekrytoimaan asiakkaalle uudet työntekijät.

Päivän aikana markkinoijat saivat taputuksen aiheita itselleen ja muille, sillä katsoimme viime vuoden tilastoista muutamia parhaita sisältöjä. Mukaan otettiin satunnaisesti myös kolme onnistunutta asiakascasea satunnaisilta toimialoilta. Näissä kaikissa asiakkaan odotukset ylitettiin aktiivisen, hauskan ja uuden ilmeen kautta tehdyllä hakijamarkkinoinnilla.

Esiin nousseet asiakascaset ja videot olivat: Murata, Fixutaxi, Lidl

 

 

 

 

 

Esityksissä kävi myös ilmi, että olemme tuottaneet asiakkaillemme useita kymmeniä hyvinkin laajoja ja tuloksekkaita hakijamarkkinoinnin kampanjoita asiakasyrityksillemme.


"Tätä nykyä alammekin olla Baronana Suomen johtava modernin hakijamarkkinoinnin toimisto." 


Tämän vuoden pääpainoPisteet ja tavoitteet

Tulevaisuudessa haluamme kasvattaa arvostustamme työllistäjänä ja työelämän uudistajana. Tulemme tekemään valtavasti töitä, jotta hakijamarkkinoinnista tulisi vieläkin vahvempi liiketoimintaetumme. Se vaatii toimiakseen meiltä systemaattista ja laadukasta sisältöä, joka on työnhakijoille suunnattua.

Sisäisesti datan rooli kasvaa Baronan päätöksenteon ohjauksessa. Helmikuun alusta voimaan astuva brändiuudistus vaatii jalkauttamista arjessa. Brändiuudistus vaatii isossa kuvassa suunniteltua viestintää omille työnhakijoille, työntekijöille ja asiakkaille. Mahdollisina onnistumisen mittareina toimivat bränditutkimukset, henkilöstön kokemukset brändistä ja asiakkailta saadut palautteet.

 

 

Viime vuoden puolella käynnistyi #itsesinäköinentyö - kampanjamme, jonka kautta haluamme saada ihmiset keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan työelämästä. Kampanja on osa brändiuudistustamme. Kuulimme Baronan brändikehitystä johtavalta Jaana Kaarelalta, että brändikehitys jatkuu seuraavat vuodet. Haluamme realisoida hyvän tunnettuvuutemme selkeiksi mielikuviksi. Meidän vahvuuksiamme ovat johdonmukaisuus ja henkilöstöpalvelualan rohkea uudistaminen. Toimintaamme tarvitaan yhteiskunnassa ja noudatamme työehtosopimuksia osaavan henkilöstömme avulla.

 

"Baronalaiset ovat Y ja Z - sukupolvea. Tämän sukupolven mielestä perinteinen markkinointi ja myyntikikat saavat heidät lähes oksentamaan."

 

Energisoivan työpäivän päätti sisällöntuottajamme Sandra Lampun kannustuspuhe. Sandra kehotti meitä rohkeuteen ja jatkamaan uskaliasta ja ennakkoluulotonta tekemistä. Teemme paljon hyviä asioita Suomen sisällä, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Meidän kannattaa muistaa tekemämme työn jälki ja merkityksellisyys. Tätä valovoimaista kasvua lähdemme hakemaan tänäkin vuonna.

Ilmoittaudu 29.1.2019 klo 9:00 pidettävään modernin hakijamarkkinoinnin webinaariin.

New call-to-action

Aiheet: TyöelämäMarkkinointiTyöyhteisöt

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

hakijamarkkinointi_Barona